Viden om ure

Typer af urværker i armbåndsure:

Analog
Et analog ur viser tiden ved hjælp af visere

Digital
Et digital ur viser tiden på et display

Automatisk
Et automatisk ur drives af energien fra bevægelse. Bevægelserne får en rotor i uret til at trække et drivfjeder op, som får uret til af går. Hvis man lægger uret fra sig så kan uret normalt går fra ca. 1 til 3 dage på den opsamlede energi (gangreserve)

Optræks ur
Et optræksur skal ”trækkes” op ved at skrue på kronen. Som regel skal uret trækkes op en gang i døgnet.

Mekanisk ur
Betegnelsen mekanisk ur er samlet betegnelse for ure, som drives af en fjeder. Mekaniske ure er enten automatiske ure eller optræks ure.

Quartz ur
Quartz ure er en betegnelse for elektroniske ure som typisk bruger en eller anden form for batteri.

Eco Drive / Solar
Er ure som drives af solenergi. Ved hjælp et panel opfanges og lysenergien som efterfølgende lagres i et genopladelig litiumbatteri. Der betyder at uret kan holde i mange år uden batteriskift.

Det er kun de mest almindelige typer af urværker som er nævnt her. Der findes mange typer af urværker her udover og der kommer hele tiden nye til.

Kvarts / Quartz
Kvarts er en bjergkrystal som sættes i svingning af et kredsløb som så sætter viserne i bevægelse. I dag bruger man syntetiske krystaller som efter slibning kan holde en meget konstant frekvens. Derfor går kvarts ure ofte meget præcist.

ATM
ATM står for atmosfærens overtryk. Når et ur sænkes ned i vand, opstår der et tryk. Et ATM svarer til omtrent 10 meter. For at kunne bade med et ur, anbefales det, at det kan holde til 10 ATM, hvilket er omtrent lige så meget som 100 meter. Ønsker man at dykke med sit ur, anbefales det, at det kan holde til 20 ATM.

Arabiske tegn
Det var arabiske købmænd der i middelalderen introducerede de cifre, som vi i dag bruger i den vestlige verden. De kaldes derfor for arabiske tegn (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Bagkasse
Bagkasse er bagsiden af uret og fås typisk med skrue- eller tryklukning. Bagstykket på eksklusive ure har ofte en kunstnerisk udformning. Det kan have inskriptioner eller være transparent. Et transparent bagstykke fungerer som et vindue ind til uret og viser således urværket.

Bezel
Bezelen er den metalramme, som urets glas er fastsat i urkassen med.

Eco Drive
Eco Drive er en lysdreven serie fra Citizen. Forenklet betyder teknikken, at et panel frembringer lysenergi, som derefter lagres i et litiumbatteri. Dette bevirker, at batteriet ikke skal skiftes i en overskuelig fremtid.

Evighedskalender
En evighedskalender tager hensyn til måneders længde og skudår. En skuddag lægges til hvert år, som er jævnt deleligt med fire. Imidlertid er der en undtagelse, når året er deleligt med 100, men ikke 400. Dette betyder at f.eks. 2100, 2200, 2300 og 2500 ikke er skudår, selv om de er jævnt delelige med fire. Kun de mest avancerede ure med evighedskalender tager hensyn til disse undtagelser.

Glad ur
Når et ur viser ti minutter over ti alternativt ti minutter i to, plejer man at sige, at uret smiler. Ure, der fotograferes i markedsføringssammenhæng, plejer at blive fotograferet, når de er glade.

Glas
Glasset i armbåndsure fås i tre hoved varianter; Mineral, safir og acryl/plexi. De fleste ure i dag er med mineralglas som er ca. 30 gange stærkere end acryl-/pelxiglas. De lidt mere eksklusive ure har safirglas. Safirglasset er meget ridsefast. acryl-/Plexiglas har imidlertid den fordel, at det ikke splintres, når det går i stykker. Det er ligeledes muligt at polere.

GMT
GMT, Greenwich Mean Time, er en tidszone, der defineres at sammenligne med UTC (Coordinated Universal Time). UTC er basis for civile tidsangivelser og holder en meget høj præcision ved hjælp af et atomur. I ursammenhæng betyder GMT, at uret har støtte fra to tidszoner.

Gangreserve
Gangreserven er den tid et ur går efter, at det er blevet trukket op (alternativt kinetisk opladet). Kvartsure har en gangtid, som varer tiden mellem batteriskift. En del ure har et display, der viser, hvor stor gangreserve, der er tilbage.

Hesalit
En type plexi, som Omega bruger som glas i en del af deres ure. Hesalit har, som andre plexiglas, den fordel, at det ikke splintres ved knusning og er derfor blevet brugt i ure til rumrejser.

Indeksmarkeringer
Markeringer for hele timer på en urskive.

Juvel
For at minimere friktion og give højere gangnøjagtighed anvendes juveler som lejer i gang systemet på et ur. Juveler fremstilles på samme måde som safirglas (hvilket ofte anvendes som glas i et ur). Når et urværk har mange juveler, tyder det ofte på god kvalitet.

Kaliber
Kaliber refererer til selve urværket og dets bevægelse. En avanceret kaliber kan drive flere komplikationer såsom kronograf, evighedskalender og minutrepetition. Indirekte er det også kaliberen, der afgør, hvor lang gangreserve uret har.

Krone
Kronen er den knap, der bruges til at stille tiden med, samt til at trække uret op. Den er normalt placeret ved kl. tre på uret.

Kronograf
Kronograf betyder – tidsbeskriver. Oprindeligt var det et instrument som blev anvendt i astronomi eller ved fysiske forsøg til nøjagtig registrering af tidspunkter eller hændelsesforløb. Kronograf i armbåndurene er stopur, hvor man tager tid via viserne i stedet for digitale tal.

Kronometer
Et kronometer er et ur, der har gennemgået præcisionstests ved et uafhængigt institut. Hvis uret bliver godkendt, udfærdiges et Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (C.O.S.C) certifikat. Rolex var det mærke som i 2006 havde fremstillet flest kronometre.

Kvarts
Kvarts er en bjergkrystal, som i urindustrien anvendes således, at den sættes i svingning af et kredsløb. I dag anvender man syntetiske krystaller, som efter slibning kan holde en meget konstant frekvens. Kvartsure går ofte meget præcist.

Mekanisk ur
Et mekanisk ur trækkes op med håndkraft.

Månefase
Et ur med månefase funktion, viser månens kalender på urskiven.

Rattrapante
Rattrapante er en avanceret funktion, der består af en anden sekundviser, som bevæger sig uafhængig af den første. Kronografer med rattrapante bevirker, at man kan måle flere tider eller mellemtider samtidigt.

Skeletur
Et skeletur har typisk et glas bagstykke og hvor urværket og urskiven er skåret ud så man kan se gennem uret. Disse ure er ofte meget kunstnerisk udformet.

Tachymeter
Tachymeter benyttes til at måle hastigheden på en genstand som bevæger sig med konstant hastighed. Man starter målingen og stopper efter at der er tilbagelagt 1 km. Kronografens viser angiver et tal på tachymeterskalaen og det tal er hastigheden målt i km/t.

Tritium
Tritium er en svagt radioaktiv farve, der bruges til at gøre f.eks. indeksmarkeringer og visere selvlysende. Tritium anvendes i så ringe mængde, at det ikke er farligt. Alle ure der indeholder tritium, skal imidlertid tid mærkes med et T. Dette T er på sådanne ure synlige i nærheden af urets kl. seks.

Urkasse
Urkassen er kassen som urværket er monteret i.

Vandbeskyttelse
For at et ur er egnet til badning så skal det kunne holde til holde til mindst 100 meter (10 ATM). Ved dykning kræves det, at det holder til mindst 200 meter (20 ATM). Det anbefales at man få testet uret hos en urmager før og efter badesæsonen. Ligeledes skal uret testes efter et batteriskifte eller hvis uret er bliver beskadiget.

Power Reserve
Udtrykket bruges i forbindelse med automatiske eller ure med manuelt opræk. Power reserve er en indikator som viser hvor meget gangreserve der er på uret inden den stopper.